STATUT

 

SDRUŽENÍ OBČANŮ
PRO VYŠETŘOVÁNÍ A DOKUMENTACE ZLOČINŮ POLITICKÉ MAFIE ZA 28 LET MARASTU

My, občané České republiky se svobodně sdružujeme do občanského hnutí s názvem “Občanská Policie-sdružení občanů pro vyšetřování a dokumentaci zločinů politické mafie za 28 let marasmu” … na základě Listiny základních práv, Ústavního zákona č. 2, Listiny práv a svobod, článku 20, odstavec 1  ( “Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. ” ) ….
  • Toto sdružení je založeno podle Ústavy a není právnickou ani fyzicky podnikající osobou
  • Toto sdružení je zájmovou činností občanů
  • Toto sdružení nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost
  • Toto sdružení eviduje případy podezření z trestných činů a činů proti Ústavě
  • Toto sdružení šetří na bázi investigativní činnosti v součinnosti s Občanským Týdeníkem
  • Toto sdružení a jeho aktivisté vydávají svá stanoviska jako svůj právní názor a investigativní publicistiku.
  • Každý aktivista vydává stanoviska za sebe a odpovídá za pravdivost svých publikovaných informací.
  • Sdružení je v přípravě registrace jako zapsaný spolek