NÁVRH

 

  • Informační stránka o tom, jak podat návrh na šetření cestou Občanské Policie

Podat návrh k občanskému šetření může podat každá fyzická i právnická osoba písemným návrhem v emailu nebo ve formátu .doc, .docx (word) na email Občanská policie nebo osobně. V případě potřeby konsultujte kdykoliv na tel: +420 728 279 284.
Návrh by měl obsahovat:
  • Datum návrhu
  • Kdo návrh podává (Jméno, příjmení, email, telefon)
  • Název v jaké věci (např. podezření z korupce, zneužití pravomoci VČ)
  • Popis věci, na kterou je podezření z nezákonného jednání, porušení zákona, předpisu (zejména, kdy, kdo, jak a kde) a vysvětlit v čem spatřujete případné porušení zákonů nebo předpisů
  • Pokud je znáte, uvést důkazy nebo stopy