Pomoc občanům v nouzi – Jana L. proti pronajímateli bytu Pavlu Č. a souběh občansko-právního sporu a trestných činů vydírání, podvod, újma na zdraví

 

Dne 13.2.2018 bylo zahájeno občanské šetření k podezřelé osobě, legitimní cestou, na žádost Jany L.  s žádostí o pomoci v nouzi, ve věci:

 

 • šetří Jindřich Tichý
 • publikuje Jindřich Tichý (Občanský Týdeník , Občanská policie)

Občansko-právní spor v návaznosti v souběhu podezření na několik trestných činů v souběhu.

 • Pronajímatel bytu P.Č. v Týně nad Vltavou pronajal před několika lety byt rodině s dětmi v těžké životní situaci, sociální  a bytové nouzi, zatajil skutečnost, že byt je hygienicky závadný a zamořený hmyzem v kategorii vysoké hygienické závadnosti, který zamořil předchozí nájemník, který byl z tohoto důvodu vystěhován.
 • Ačkoliv byl byt hygenický závadný (neměl být tedy dále jako byt pronajímán) a měl být před dalším nájmem byt účinně a odborně deratizován (včetně celého činžovního domu) , byl dále bez toho pronajat Janě L. jako byt způsobilý k účelu pronájmu, k bydlení a to za plnu nájemní cenu .
 • Po zjištění výskytu zvlášť hygienicky závadného hmyzu nájemce Jana L. včetně dalších osob vyrozuměla pronajímatele, který jako odpovědná osoba nápravu nezjednal a využil sociální nouze rodiny Jany L. k tomu, že se doba za různých improvizací prodloužila na téměř 5 roků a problém odstraněn nebyl.
 • Místo odstranění zásadní vady na nájemní smlouvě, snížení nájemného nebo poskytnutí řešení náhradního ubytování a odstranění vady pronajímatel vyvinul nátlak na nájemce Janu L. s cílem ještě více zvýšit nájemné na 11.000,- Kč /měs, využívajíce rodiny v tísni.
 • Nájemkyně Jana L. nátlak tentokrát již odmítla, dožadovala se řešení hygienické závadnosti, čímž se nátlak pronajímatele Pavla Č. ještě zvýšil vyhrožování a nátlakem na zaplacení 3 měsíční výpovědi, ačkoliv je jako pronajímatel a odpovědná osoba povinen vědět, že vzhledem k hygienické závadnosti smí nájemce podle Občanského zákona Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník odstoupit ihned a bez nároků.
 • Na základě tohoto stavu provedl pronajímatel pochybnou a neodbornou pseudo-deratizaci, bez protokolu o provedení, seznámení s jakými jedovatými lákami bylo zacházeno a bez bezpečnostních poučení nájemců bytu, rodiny s dětmi a nemohoucí starobní osobou s astmatickou chorobou a cukrovkou.
 • Jediným poučením bylo: dospělí nevstupovat 1 hodinu, kočka 3 hodiny. Při neodborné deratizaci byl pokryt jedovatou látkou celý byt, stěny, skříně, obsah skříní, nábytek, postele, přikrývky, polštáře, ručníky, elektronika, akvárium, následkem čehož po 24 hodinách uhynuly rybičky v akváriu, kočka vykazuje známky otravy i 3 dny po neodborné deratizaci neznámou látkou a osoby též.
 • Dalším krokem pronajímatele byly výhrůžky směrem k nájemci Janě L. ve smyslu právního sporu, který proti ní povede prostřednictvím pražských právníků, kteří si berou na hodinu 5.000,- Kč, soudními poplatky a přesvědčováním, že nájemkyně nemá šanci vyhrát a s následnými exekucemi bude mít na krku dluh ve výši 100.000,- Kč. Při čemž opět zneužil absolutní právní neznalosti nájemkyně, léčeného psychiatrického stavu a slabé schopnosti porozumět i slovnímu obsahu nátlaku tak, aby se mohla účinně bránit.
 • Nájemkyně Jana L. ve strachu, který v ní pronajímatel zcela účinně vyvolal se obrátila o pomoc na Občanskou Policii, čehož jsme se ujali, nechali se zmocnit k zastupování a poskytli jsme pomoc v nouzi. Viz. výše uvedený spis.

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *